Day: 02.03.2023

Բարի տարեդարձ, մեր շա՜տ սիրելի Քնարիկ Ներսիսյան…

Թող բոլոր առավոտներդ լինեն հեքիաթով դյութական․․․    Շնորհավո՜ր տոն-օրդ, մեր Գարո՛ւն ընկեր… Վահան Տերյան․ «Առավոտ» Այսօր դու քաղցր ես նայում, առավո’տ, Եվ դյութական է համբույրը քո զով, Եվ լայն է…